Optimizem in dobra volja v ekonomskih odločitvah, Atrij ZRC, torek, 12. november 2019

V predavanju bomo izvedeli, kako vplivata optimizem in pesimizem na ekonomske odločitve posameznika in skupnosti.

torek, 12. november 2019, Atrij ZRC, Optimizem in dobra volja v ekonomskih odločitvah

Poišči več zanimivih dogodkov
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj