Mednarodna Konferenca o prenosu tehnologij - 12.ITTC, Institut Jožef Stefan, Velika predavalnica, četrtek, 10. oktober 2019

Kako zagotoviti učinkovit prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo?

četrtek, 10. oktober 2019, Institut Jožef Stefan, Velika predavalnica, Mednarodna Konferenca o prenosu tehnologij - 12.ITTC

Poišči več zanimivih dogodkov
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj