Introduction to network analysis in Python (NetPy), Faculty of Computer and Information Science, četrtek, 19. september 2019

DataScience@UL-FRI Workshop

četrtek, 19. september 2019, Faculty of Computer and Information Science, Introduction to network analysis in Python (NetPy)

Poišči več zanimivih dogodkov
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj