1. SIMPOZIJ O VARNOSTI PACIENTA, Zaloška 7, sobota, 09. november 2019


 
 
 
Rok za prijavo na simpozij je do vključno 30.10. 2019.
Prijave sprejemamo tudi na elektronski naslov:
 
Program
8.00 – 9.00 Registracija
9.00 – 9.10 Nagovor - Teodor Žepič
9.10. – 9.20 Nagovor - Jadranka Buturović Ponikvar
9.20 – 9.40 Strategija varnosti pacientov na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok (KOAIT) - Vesna Novak Jankovič
9.40 – 10.00 Dobra klinična praksa – odraz varnosti in kakovosti - Adela Stecher
10.00 – 10.45 Patient Safety, where are we now in 2019 - David Whitaker
10.45 -11.05 Varnost v zdravstvu s perspektive Ministrstva za zdravje - Tanja Mate, Vesna Zupanič
11.05 -11.15 Diskusija
 
11.15 – 11.30 Odmor za kavo
 
11.30 – 12.15 Safe medication practice - David Whitaker
12.15 – 12.35 Varnostna kultura v UKC Ljubljana - Dominika Oroszy
12.35 -12.55 Vzpostavljanje in vzdrževanje sistema kakovosti na KOAIT- Simona Vrečič Slabe
12.55 – 13.15 Varnostna obravnava onkološkega bolnika na OI - Milena Kerin
13.15 – 14.00 Basic principles of positive patient outcomes - Kata Šakić  
14.00 – 14.10 Diskusija
 
14.10 – 15.15 Kosilo
 
15.15. -15.35 Orodje za izboljšanje kakovosti in varnosti pri obravnavi kritično bolnega na oddelku za intenzivno terapijo - Suada Fileković Ribarić, Primož Gradišek
15.35 – 15-55 Potreba po uvajanju bolnišničnih timov za hitri odziv (Medical Emergency Team -MET) v UKC Ljubljana - Anita Mrvar Brečko
15.55 – 16.15 Vloga anestezijske sestre pri izvajanju kakovosti na oddelku - Irena Buček
16.15 – 16.35 Razjede zaradi pritiska – kazalnik kakovosti in varnosti pacientov - Lukić Ljubica
16.35 – 16.55 Preprečevanje padcev pri pacientih po preboleli možganski kapi v rehabilitacijski ustanovi - Nika Goljar
16.55 – 17.05 Diskusija
 
17.05 -17.20 Odmor s kavo
 
17.20 – 17.35 Preprečevanje napak pri aplikaciji zdravil na KOAIT - Ivan Kostadinov
17.35 – 17.55 Priporočila za  preprečevanje trombemboličnih dogodkov pri visoko rizični skupini pacientov  in prikaz primera intraoperativne trombolize ob pljučni trombemboliji, Ana Kalač,  Adela Stecher,  Sabina Štivan
17.55 – 18.15 Skrb  za bolnikovo kri zagotavlja boljšo kakovost in večjo varnost perioperativne obravnave bolnika - Maja Šoštarič
18.15 – 18.35 Odnosi med zdravniki - Jelka Reberšek Gorišek
18.35 – 18.55 Preprečevanje izgorelosti zdravstvenega osebja - Iztok Potočnik
 
18.55 – 19.05 Diskusija
19.05 – 19.10 Zaključek - Adela Stecher

sobota, 09. november 2019, Zaloška 7, 1. SIMPOZIJ O VARNOSTI PACIENTA

Poišči več zanimivih dogodkov
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj